Bonusy

Osobní bonus

Osobní bonus získáváš za dokončení každé křížovky. Závisí pouze na tvém Bonusu.

Časový bonus

Tento bonus získáš, pokud křížovku vyřešíš v daném časovém limitu. Časový limit je možné zvýšit vylepšením tvé Rychlosti.

Bonus Ranní ptáče

Pokud křížovka ještě nemá nastaven časový limit, potom můžeš získat bonus Ranní ptáče. Jeho výše závisí na počtu hráčů, kteří již křížovku vyřešili. Čím dříve ji vyřešíš, tím je bonus vyšší.

Hodinový bonus

Vylušti každou hodinu alespoň jednu křížovku a sleduj jak tento bonus roste.

Denní bonus

Tento bonus roste s každým dnem, kdy vyluštíš alespoň jednu křížovku. Hrej pravidelně a tento bonus poletí do nebe! Vynech jeden den a spadne na nulu.