Jak řešit malované křížovky

Pravidla

Pravidla jsou velmi jednoduchá. Čísla v řádcích/sloupcích určují počet po sobě jdoucích černých čtverečků v příslušném řádku/sloupku a jejich pořadí. Pokud dvě po sobě jdoucí legendy mají stejnou barvu a tvar, jednotlivé bloky musí být odděleny vždy nejméně jedním bílým čtverečkem. Pokud se liší barvou nebo tvarem, mohou na sebe bezprostřeně navazovat.
A to je vše.
Př.: legenda:
2 1

umožňuje kombinace
2 1

2 1

2 1


Př.: legenda:
2 1

umožňuje kombinace
2 1

2 1

2 1

2 1

2 1


Př.: legenda:
2 1

umožňuje kombinace
2 1

2 1

2 1

2 1

2 1

Luštící techniky

1. Překryvání

Legenda:
3

Umísti blok nejvíce vlevo:

a co nejvíce vpravo:

čtverečky, které se překrývají, musí být černé:


Stejné pravidlo může být použito i na složitější legendu:
2 2

2. Mimo dosah

Legenda:
2 2

Prostřední čtvereček musí být bílý, protože je mimo dosah všech ostatních bloků:


Toto pravidlo se používá často u okraje křížovky. Legenda
3

První (a poslední) dva čtverečky musí být bílé, protože jsou mimo dosah

3. Příliš malá mezera

Legenda:
2 2

Prostřední čtvereček musí být bílý, protože do mezery se nevejde žádná legenda.

4. Přílepek

Legenda:
3

Pokud je černé políčko k okraji blíže než je délka první legendy, následující čtvereček (nebo i více) musí být černý:

5. Rozdělení

Legenda:
2 2

Prostřední čtvereček musí být bílý, protože pokud by byl černý, vznikl by černý blok o délce 3, který není v legendě.

6. Spojení

Legenda:
2 3 2

Prostřední čtverečk musí být černý, protože pokud by byl bílý, vznikly by 4 bloky a a legenda má jenom 3 bloky.

7. A další ...

Ty už budeš muset najít sám.